En plattform för ökad lönsamhet

Vi på Giza Solutions är verksamhetskonsulter som i tätt samarbete med våra kunder och med ett effektivt och skalbart affärssystem som plattform optimerar effektiviteten och ökar lönsamheten i de företag vi hjälper.

Verksamhetskonsulting

Giza Solutions och våra konsulter har många års erfarenhet av att analysera olika företags verksamhet, föreslå förbättringar och effektiviseringar vad gäller processer, flöden och administrativa rutiner. Tillsammans med kunden och med kundens förutsättningar, mål och visioner i fokus har vi steg för steg implementerat mängder med effektivitetshöjande förbättringar och fått se företagen vi hjälpt växa och deras lönsamhet att öka bit för bit.

För att kunna bedriva en effektiv och lönsam verksamhet krävs, förutom fungerande processer och rutiner, också ett smidigt och anpassat affärs- och verksamhetssystem, ett område som vi är experter på. I tätt samarbete med våra kunder hjälper vi till att hitta en så bra och anpassad lösning som möjligt. Vi analyserar nuläget, gör en grundlig systemgenomgång och lägger upp strategier över vilka vägar som bör tas.

Varje kund är unik och att verkligen förstå sin kund och dess unika behov är en av våra grundvärderingar. En annan är hög servicegrad och tillgänglighet – vi vill verkligen vara där för våra kunder och att de ska känna sig både speciella och väl omhändertagna.

Vill du också göra ditt företag mer effektivt och lönsamt?
Tveka inte att kontakta oss!

Affärssystem

Pyramid – Modulbaserat, lättarbetat och funktionellt

Pyramid Business Studio är ett komplett affärssystem för små och medelstora företag. Pyramid är anpassningsbart och utvecklat för att passa behov och önskemål inom många olika branscher. Med bred funktionalitet och lättarbetat gränssnitt utgör Pyramid en modern och flexibel lösning inom ekonomi, information och verksamhetsstöd.
Systemet är moduluppbyggt och innehåller allt från redovisning, order/lager/inköp, tillverkning till e-handel och CRM (säljstöd).

Affärssystemet som växer med din verksamhet

Pyramid har många tillvalsmoduler, vilket gör det lätt att skräddarsy programvaran så det passar er bransch och verksamhet. Man köper helt enkelt de moduler man behöver för rätt antal användare.

Läs mer om affärssystemet Pyramid på Unikums hemsida.

Tjänster vi erbjuder

Projektledning

– Alla uppgifter, stora som små, kräver någon form av metod och plan för att lyckas. Den lilla uppgiften görs kanske mer eller mindre på rutin men bakom finns det trots allt någon form av plan på hur målet ska kunna nås på bästa sätt. Större projekt kräver noggrannare val av metod och aktivitets- och tidplaner med eventuella delmål måste tas fram samt även budget. Under projektets gång vill man sedan göra uppföljning mot mål, planer och budget.
– Vi anpassar behovet av projektledning efter storlek på projektet och hjälper dig som kund med precis så mycket som du vill ha hjälp med.

Förstudier

– Vi utför förstudier på olika nivåer. Det kan vara en komplett genomgång av företagets verksamhet t ex innan införande av ett nytt affärssystem. Alternativt mindre studier vid t ex ändring av ett flöde i verksamheten eller vid införandet av en ny modul i befintligt affärssystem.
– I fokus står kundens flöden och processer.
– En förstudie kan innehålla bl a framtagande av aktivitets- och tidplan, definition av projektmål, riskanalys, budget etc.

Utbildning

Vi erbjuder generella och företagsspecifika utbildningar för att maximera nyttan av verktyg och processer.

Flödesanalys och effektivisering

– Framgångsrika företag lever under ständig förändring, som kräver kontinuerlig översyn av verksamheten. Förutsättningar ändras över tid av olika anledningar så flöden och processer behöver kontinuerligt ses över.
– Vi genomför analyser av hela eller delar av kundens verksamhet, för att identifiera och ge förslag på förbättringar på de delar där det finns effektiviseringsbehov.
– Vi älskar verkligen att jaga tidsbovar i våra kunders verksamheter!

Implementering av affärssystem

– Vi erbjuder dig som kund hjälp hela vägen från förstudie, projektledning, installation, ev konvertering från ett annat affärssystem, implementering till utbildning.

Systemutveckling

– Ibland kan affärssystemet behöva skräddarsys och optimeras för att passa in och/eller effektivisera ett visst flöde eller rutin efter kundens unika behov och verksamhet.
– Genom en individuell anpassning av Pyramid affärssystem erbjuder vi er ett verktyg som kan hjälpa till att justera och optimera er verksamhet när något händer på marknaden eller inom er organisation.

Systemintegration

– Många gånger måste ett affärssystem kunna kommunicera och utbyta data med något externt system. Det kan vara allt från ett vågsystem till olika e-fakturalösningar, edi, logistiksystem, leverantörsfakturascanning, lönesystem etc.
– Vi har lång erfarenhet av olika typer av integrationer och lösningar för detta.

Systemunderhåll

– Ett affärssystem behöver underhållas för att ”må bra”. Vi hjälper våra kunder med diagnoser och uppdateringar av programvaran.

Samtliga tjänster som vi utför sker alltid i nära samarbete med dig som kund!
Hur kan vi hjälpa dig att effektivisera dina processer och flöden?
Kontakta oss för en genomgång av dina behov!

Hur vi jobbar

När vi startar ett projekt eller samarbete, börjar vi alltid med att få så mycket insyn som möjligt i kundens affärsbehov. Detta gör vi för att kunna optimera process, flöde och affärssystem efter kundens verksamhet.Vi använder projektmodellen 5D som arbetssätt i alla våra uppdrag, stora som små.