Giza Solutions

Vi är ett konsultbolag som erbjuder konsulttjänster inom affärsstöd, verksamhetsutveckling och processoptimering. Vi har lång erfarenhet av att hjälpa företag att skapa effektiva plattformar i form av optimerade processer och flöden i kombination med anpassade affärssystem för att de ska kunna ta bättre affärsbeslut, vässa sina strategier, minska onödig och tidskrävande administration och öka sin lönsamhet.

Vår bakgrund

Giza Solutions grundare har sin bakgrund som verksamhetskonsulter med fokus på affärssystemet Pyramid på Företagsdata i Åhus AB. Under 2015 gjordes en strukturell förändring på Företagsdata och avdelningen för verksamhetskonsulting bröts ut. Resultatet av denna förändring blev Giza Solutions AB som bildades den 1 januari 2016.

Namnet Giza Solutions

Själva namnet har vi lånat från Egypten. Giza är landets tredje största stad, men också en plats – en upphöjd platå – där inte mindre än nio stycken pyramider och andra imponerande monument uppförts. Och eftersom vi vill ge våra kunder en plattform, en platå, att bygga sin effektiva verksamhet på, bland annat med hjälp av affärssystemet Pyramid, så tyckte vi att Giza Solutions var ett alldeles ypperligt namn på vårt företag.

Vårt erbjudande

Vi är verksamhetskonsulter som hjälper våra kunder att optimera sina processer och flöden, effektivisera sin administration och skapar förutsättningar för dem att ta bättre affärsbeslut och i slutändan öka lönsamheten.

Vi har kunder i hela Norden som är verksamma i många olika branscher, såsom handel- och butiksverksamhet, entreprenad, tillverkningsindustri, tjänsteföretag, etc.

Vill du också bli en del av vår kundkrets och få hjälp att göra ditt företag effektivare och mer lönsamt?
Läs mer om vårt erbjudande här.

Samarbetspartners

Vi är av Unikum certifierad som återförsäljare av affärssystemet Pyramid.
Vi är även certifierade att sätta upp e-handel och anpassa affärssystemet Pyramid.