Välkommen till Giza Solutions

Vi skapar förutsättningar för en effektivare verksamhet, smidigare administration och ökad lönsamhet för ert företag

Affärssystem / Verksamhetskonsulter

Giza Solutions är ett verksamhetskonsultbolag som erbjuder affärsstöd, verksamhetsutveckling och processoptimering till våra kunder. Vi har lång erfarenhet av att hjälpa företag att effektivisera sin verksamhet och öka sin lönsamhet. Detta gör vi genom att i tätt samarbete med kunderna skapa bättre processer och flöden som i kombination med ett anpassat och skalbart affärssystem bidrar till att de kan ta mer strategiska och bättre affärsbeslut och minska onödig och tidskrävande administration.

Vårt huvudkontor ligger i Kristianstad och vi har även ett kontor i Alnarp (Malmö/Lund).
Vi har kunder i hela Norden.

Engagemang, kunskap, samarbete

En trygg partner med effektivitet i fokus!
Vi engagerar oss i våra kunders företag.
Vi fokuserar på våra kunders verksamhet.
Vi har lång erfarenhet och kunskap av verksamhetsutveckling och affärssystem.
Vi är ett specialiserat och affärsorienterat team.
Vi är starka inom projektledning, strategi, process, utveckling och integration.
Vi levererar.